Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Như Hưng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A4 - GD QP-AN12C7 - GD QP-AN10A12 - GD QP-AN - -
Tiết 2 - 11B12 - GD QP-AN11B9 - GD QP-AN10A1 - GD QP-AN - -
Tiết 3 - 11B8 - GD QP-AN11B10 - GD QP-AN10A3 - GD QP-AN - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - 11B11 - GD QP-AN10A2 - GD QP-AN12C8 - GD QP-AN - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 10A6 - Thể dục10A5 - Thể dục - - -
Tiết 3 - 10A6 - Thể dục10A5 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 10A7 - Thể dục - - - -
Tiết 5 - 10A7 - Thể dục - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp