Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn văn Quyền

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B4 - GD QP-AN11B1 - GD QP-AN10A9 - GD QP-AN - -
Tiết 2 - 10A8 - GD QP-AN10A7 - GD QP-AN10A6 - GD QP-AN - -
Tiết 3 - - - 11B5 - GD QP-AN - -
Tiết 4 - 11B3 - GD QP-AN10A5 - GD QP-AN10A11 - GD QP-AN - -
Tiết 5 - 11B2 - GD QP-AN11B6 - GD QP-AN - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10A3 - Thể dục - - -
Tiết 3 - - 10A3 - Thể dục - - -
Tiết 4 - 10A1 - Thể dục10A2 - Thể dục - - -
Tiết 5 - 10A1 - Thể dục10A2 - Thể dục - - -

Trang chủ | Danh sách lớp