Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hồng Quang

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111B5 - Chào cờ11B3 - Toán - 11B4 - Toán - 11B5 - Toán
Tiết 211B5 - Toán11B4 - Toán - 11B4 - Toán - 11B3 - Toán
Tiết 311B5 - Toán11B4 - Toán11B3 - Toán - - -
Tiết 4 - - 11B3 - Toán - - -
Tiết 5 - - 11B5 - Toán - - 11B5 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211B3 - Toán11B4 - Toán11B4 - Toán - - -
Tiết 311B3 - Toán11B4 - Toán11B4 - Toán - - -
Tiết 411B5 - Toán11B3 - Toán11B5 - Toán - - -
Tiết 511B5 - Toán11B3 - Toán11B5 - Toán - - -

Trang chủ | Danh sách lớp