Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


STT Họ tên
1 Đỗ Thị Lan
2 Dương Thị Ngọc Tú
3 Hồ Thị Bình
4 Lê Mạnh Hùng
5 Lê Minh Hoà
6 Lê Thị Hồng Hạnh
7 Lê Thị Thuỷ
8 Lưu Thị Minh
9 Nguyễn Hồng Quang
10 Nguyễn Hữu Thận
11 Nguyễn Văn Hải
12 Trịnh Đình Chiến
13 Trịnh Hữu Đại
14 Lại Thị Huệ
15 Lê Duy Dũng
16 Lê Nhất Trưởng Tuấn
17 Nguyễn Hữu Phú
18 Nguyễn Ngọc Hải
19 Nguyễn Quyết Tiến
20 Nguyễn Thái Quyết
21 Nguyễn Thị Duyên
22 Tào Thị Hạnh
23 Bùi Thị Bích Ngọc
24 Lê Thị Lan Hương
25 Lê Thị Thu Hằng
26 Nguyễn Thanh Hải
27 Nguyễn Văn Hồng
28 Phạm Thị Hà
29 Tô Hằng Nga
30 Trịnh Khắc Hoàn
31 Lê Minh Hải
32 Lê Thị Đan Phụng
33 Lê Thị Kim Dung
34 Nguyễn Thị Hường
35 Phạm Thị Hằng
36 Vũ Thị Nga
37 Hoàng Minh Hải
38 Lê Như Hưng
39 Nguyễn văn Quyền
40 Chu Thị Nhung
41 Lê Hồng Phong
42 Lê Thị Thanh
43 Nguyễn Lan Phương
44 Nguyễn Thị Dung
45 Nguyễn Thị Hạnh
46 Nguyễn Thị Hảo
47 Nguyễn Thị Nam
48 Trần Thị Xuân
49 Lê Đăng Lương
50 Lê Thị Bình
51 Trịnh Thị Hạnh
52 Bùi Kiều Hương
53 Dương Văn Đức
54 Ngân Lan
55 Nguyễn Thị Bích Liên
56 Đỗ Xuân Bính
57 Lê Thị Phượng
58 Vũ Thị Huyền Thương
59 Nguyễn Thị Phương
60 Nguyễn Võ Dũng
61 Trần Thanh Thiên
62 Bùi Thị Hiếu
63 Lưu Thị Thanh Tú
64 Nguyễn Thị Thu Vân
65 Nguyễn Thị Xuân Oanh
66 Nguyễn Văn Toàn
67 Phạm Thị Ngọc Yến
68 Phan Thị Hằng Nga
69 Trần Thị Linh
70 Trịnh Thị Lý
71 Trương Thị Thanh Hà
72 Lê Xuân Nam
73 Nguyễn Thành Nam
74 Nguyễn Thị Mai Hương
75 Nguyễn Thượng Thiên

Trang chủ | Danh sách lớp