Trường : Trường THPT Hàm Rồng
TKB HK2 (cả ngày) lần 2
TKB có tác dụng từ: 16/04/2019


STT Tên Môn
1 Toán
2 Vật lí
3 Hóa học
4 Sinh học
5 Tin học
6 Ngữ văn
7 Lịch Sử
8 Địa Lí
9 Ngoại ngữ
10 GDCD
11 Công nghệ
12 Thể dục
13 GD QP-AN
14 Chào cờ
15 SHL

Trang chủ | Danh sách lớp