Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Thận

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 110C1 - Chào cờ - 10C2 - Toán10C1 - Toán - -
Tiết 210C2 - Toán - 10C1 - Toán10C1 - Toán - -
Tiết 310C1 - Toán - - - - -
Tiết 4 - - - 10C2 - Toán - -
Tiết 5 - - - 10C2 - Toán - 10C1 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 210C1 - Toán10C1 - Toán - - - -
Tiết 310C1 - Toán10C1 - Toán - - - -
Tiết 410C2 - Toán10C2 - Toán - - - -
Tiết 510C2 - Toán10C2 - Toán - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp