Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Vật lí Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
Tiết 2 Tin học Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học Công nghệ
Tiết 3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Địa Lí Sinh học Lịch Sử
Tiết 4 Ngữ văn GDCD Hóa học Ngữ văn GD QP-AN Tin học
Tiết 5 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí SHL