Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Toán Ngoại ngữ
Tiết 2 Địa Lí Tin học Ngữ văn Tin học Toán Lịch Sử
Tiết 3 GDCD Toán Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
Tiết 4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Địa Lí Sinh học Vật lí
Tiết 5 Ngoại ngữ Hóa học GD QP-AN SHL