Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD GD QP-AN Ngữ văn Hóa học Địa Lí
Tiết 2 Ngoại ngữ Toán Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ
Tiết 3 Ngữ văn Toán Tin học Toán Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 4 Sinh học Hóa học Lịch Sử Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 5 Toán Vật lí Ngữ văn SHL