Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Vật lí Toán Sinh học Ngoại ngữ
Tiết 2 Lịch Sử Hóa học Toán Toán Vật lí Sinh học
Tiết 3 Toán Địa Lí Địa Lí GDCD Tin học Ngữ văn
Tiết 4 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Ngữ văn
Tiết 5 Hóa học GD QP-AN Ngoại ngữ SHL