Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Địa Lí GD QP-AN Ngoại ngữ
Tiết 2 Toán Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
Tiết 3 Hóa học Sinh học Vật lí Tin học Lịch Sử Hóa học
Tiết 4 Địa Lí Công nghệ Tin học Toán Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 5 Vật lí Toán Hóa học SHL