Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Vật lí Ngoại ngữ Sinh học
Tiết 2 Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí GD QP-AN Ngữ văn Địa Lí
Tiết 3 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Vật lí
Tiết 4 Tin học Hóa học Toán Toán Địa Lí Hóa học
Tiết 5 Toán Toán Tin học SHL