Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Tin học Toán
Tiết 2 Toán Địa Lí GD QP-AN Toán Hóa học Lịch Sử
Tiết 3 Tin học Ngữ văn Công nghệ Toán Hóa học Sinh học
Tiết 4 Sinh học Ngữ văn Hóa học Vật lí GDCD Ngoại ngữ
Tiết 5 Ngữ văn Địa Lí Vật lí SHL