Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Tin học GD QP-AN Lịch Sử Vật lí
Tiết 2 GDCD Ngoại ngữ Vật lí Địa Lí Ngữ văn Địa Lí
Tiết 3 Vật lí Công nghệ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học
Tiết 4 Hóa học Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán
Tiết 5 Tin học Toán Ngoại ngữ SHL