Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí GDCD Vật lí Hóa học Hóa học
Tiết 2 Hóa học Công nghệ Tin học Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Tiết 3 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Toán
Tiết 4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn GD QP-AN Tin học Ngữ văn
Tiết 5 Sinh học Địa Lí Địa Lí SHL