Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Công nghệ
Tiết 2 Vật lí Toán Tin học Ngoại ngữ GD QP-AN Tin học
Tiết 3 Toán GDCD Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Tiết 4 Toán Sinh học Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
Tiết 5 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử SHL