Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Địa Lí Địa Lí Toán Tin học
Tiết 2 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Toán Vật lí
Tiết 3 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ GD QP-AN Ngoại ngữ
Tiết 4 Lịch Sử Toán Vật lí Hóa học Vật lí Sinh học
Tiết 5 Công nghệ Toán Ngữ văn SHL