Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C9 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ
Tiết 3 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ
Tiết 4 Toán Toán Ngữ văn
Tiết 5 Toán Toán Ngữ văn