Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 10C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 2 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Ngữ văn Ngữ văn Toán
Tiết 3 Ngoại ngữ Toán Hóa học GD QP-AN Toán Lịch Sử
Tiết 4 Vật lí Toán Công nghệ Địa Lí Vật lí Địa Lí
Tiết 5 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ SHL