Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán Địa Lí
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ
Tiết 3 Toán Ngoại ngữ Sinh học GD QP-AN Hóa học Công nghệ
Tiết 4 Toán Toán Vật lí Vật lí Ngữ văn
Tiết 5 Tin học Toán Sinh học Tin học SHL