Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Toán
Tiết 2 Vật lí Vật lí GD QP-AN Ngữ văn Tin học Toán
Tiết 3 Ngoại ngữ Công nghệ Tin học Hóa học Địa Lí Hóa học
Tiết 4 Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 5 Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngữ văn SHL