Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Tin học Vật lí Ngữ văn
Tiết 2 Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí
Tiết 3 Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Vật lí
Tiết 4 Công nghệ Ngữ văn Toán GDCD Hóa học
Tiết 5 Ngữ văn Tin học GD QP-AN Hóa học SHL