Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Sinh học
Tiết 2 Vật lí GDCD Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Tin học
Tiết 3 Toán Tin học Ngữ văn Toán Toán Địa Lí
Tiết 4 Ngữ văn Ngữ văn GD QP-AN Toán Vật lí
Tiết 5 Hóa học Hóa học Ngữ văn Hóa học SHL