Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Sinh học Toán Công nghệ Tin học
Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Vật lí Tin học GD QP-AN Sinh học
Tiết 4 Toán Địa Lí GDCD Hóa học Toán
Tiết 5 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí SHL