Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A3 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Vật lí Toán Vật lí Thể dục
Tiết 3 Vật lí Toán Vật lí Thể dục
Tiết 4 Hóa học Hóa học Toán
Tiết 5 Hóa học Hóa học Toán