Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 2 Vật lí Toán GDCD Địa Lí GD QP-AN Hóa học
Tiết 3 Lịch Sử Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Toán Ngữ văn
Tiết 4 Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Sinh học
Tiết 5 Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí SHL