Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Ngoại ngữ Vật lí Toán
Tiết 3 Ngoại ngữ Vật lí Toán
Tiết 4 Toán Ngoại ngữ Thể dục Vật lí
Tiết 5 Toán Ngoại ngữ Thể dục Vật lí