Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn
Tiết 2 Hóa học Sinh học Hóa học Toán Tin học Ngữ văn
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Toán Vật lí Toán Địa Lí
Tiết 4 Sinh học GD QP-AN Tin học Lịch Sử Hóa học
Tiết 5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ GDCD SHL