Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử
Tiết 2 Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Toán GDCD Toán Vật lí Tin học
Tiết 4 Ngữ văn Hóa học Sinh học Sinh học Hóa học
Tiết 5 Vật lí Địa Lí Ngữ văn GD QP-AN SHL