Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Hóa học Hóa học
Tiết 2 Toán Ngữ văn Hóa học GD QP-AN Lịch Sử Vật lí
Tiết 3 Ngoại ngữ Toán Địa Lí Ngữ văn Sinh học Công nghệ
Tiết 4 GDCD Ngoại ngữ Tin học Toán Ngữ văn
Tiết 5 Sinh học Vật lí Vật lí Toán SHL