Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A7 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Toán Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 3 Toán Toán Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 4 Thể dục Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 5 Thể dục Ngoại ngữ Vật lí