Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán GD QP-AN Ngữ văn Địa Lí Hóa học
Tiết 2 Hóa học Tin học Vật lí Sinh học Toán Vật lí
Tiết 3 Vật lí Sinh học Hóa học Ngoại ngữ Toán GDCD
Tiết 4 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 5 Lịch Sử Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn SHL