Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Lịch Sử Địa Lí GD QP-AN GDCD
Tiết 2 Toán Tin học Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
Tiết 3 Toán Vật lí Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
Tiết 4 Tin học Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Toán
Tiết 5 Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Sinh học SHL