Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 11A9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ
Tiết 2 Ngoại ngữ Vật lí Tin học Toán Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 3 Ngữ văn Toán Hóa học Sinh học Ngữ văn Vật lí
Tiết 4 GDCD Sinh học Ngữ văn Toán Địa Lí
Tiết 5 Toán GD QP-AN Tin học Toán SHL