Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Công nghệ Toán Ngữ văn Hóa học
Tiết 2 Sinh học Toán Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Vật lí
Tiết 3 Vật lí Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ GDCD Toán
Tiết 4 Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
Tiết 5 GD QP-AN Ngoại ngữ Địa Lí Tin học Lịch Sử SHL