Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán
Tiết 2 Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán
Tiết 3 Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử GDCD Ngữ văn Vật lí
Tiết 4 Ngoại ngữ Tin học Hóa học GD QP-AN Toán Lịch Sử
Tiết 5 Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Toán Toán SHL