Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Toán Toán Ngoại ngữ Vật lí
Tiết 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Toán Toán Ngoại ngữ
Tiết 3 Ngữ văn Thể dục Lịch Sử Vật lí Toán Ngoại ngữ
Tiết 4 GD QP-AN Thể dục Tin học GDCD Ngữ văn Sinh học
Tiết 5 Địa Lí Hóa học Hóa học Lịch Sử Ngữ văn SHL