Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Lịch Sử Thể dục Hóa học
Tiết 2 GDCD Lịch Sử Vật lí Ngoại ngữ Thể dục Toán
Tiết 3 Sinh học GD QP-AN Hóa học Địa Lí Công nghệ Sinh học
Tiết 4 Toán Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Tin học
Tiết 5 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ SHL