Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Sinh học Vật lí
Tiết 2 Toán Toán Toán Ngữ văn Lịch Sử Hóa học
Tiết 3 GD QP-AN Toán Ngoại ngữ Sinh học Thể dục Toán
Tiết 4 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Hóa học Thể dục Công nghệ
Tiết 5 Địa Lí Lịch Sử Tin học GDCD Vật lí SHL