Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Thể dục Tin học GDCD Sinh học
Tiết 2 Toán Ngoại ngữ Thể dục Vật lí Sinh học Toán
Tiết 3 Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Hóa học Địa Lí Hóa học
Tiết 4 Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ Toán Toán Lịch Sử
Tiết 5 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Toán Ngoại ngữ SHL