Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B4 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Tiết 3 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
Tiết 4 Vật lí Toán Vật lí
Tiết 5 Vật lí Toán Vật lí