Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
Tiết 2 Hóa học GDCD Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
Tiết 3 Toán Tin học Thể dục Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí
Tiết 4 Toán Vật lí Thể dục Công nghệ Vật lí Toán
Tiết 5 Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Vật lí Toán SHL