Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B5 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Vật lí Toán Toán
Tiết 3 Vật lí Toán Toán
Tiết 4 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 5 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ