Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Ngữ văn Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ
Tiết 2 Vật lí Thể dục Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngoại ngữ
Tiết 3 Ngoại ngữ GDCD Hóa học Toán Toán Toán
Tiết 4 Lịch Sử Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
Tiết 5 Toán Tin học Công nghệ GD QP-AN Sinh học SHL