Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B6 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 3 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ
Tiết 4 Toán Toán Ngoại ngữ
Tiết 5 Toán Toán Ngoại ngữ