Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử Thể dục Ngoại ngữ Tin học Vật lí
Tiết 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục Ngữ văn GDCD Toán
Tiết 3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Toán
Tiết 4 Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Toán Toán Hóa học
Tiết 5 Sinh học GD QP-AN Ngữ văn Vật lí Địa Lí SHL