Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán Ngữ văn
Tiết 2 Toán Ngữ văn Toán Sinh học Công nghệ Vật lí
Tiết 3 Vật lí Thể dục Toán GD QP-AN Ngoại ngữ Hóa học
Tiết 4 Ngoại ngữ Thể dục GDCD Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí
Tiết 5 Lịch Sử Hóa học Lịch Sử Toán Hóa học SHL