Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Thể dục GD QP-AN GDCD Toán
Tiết 2 Ngữ văn Toán Thể dục Vật lí Địa Lí Ngữ văn
Tiết 3 Ngữ văn Hóa học Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử Lịch Sử
Tiết 5 Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán SHL