Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu lớp: 12B9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn GDCD Hóa học Toán Ngoại ngữ
Tiết 2 Địa Lí Ngữ văn Sinh học GD QP-AN Toán Vật lí
Tiết 3 Lịch Sử Công nghệ Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
Tiết 4 Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Ngoại ngữ Toán
Tiết 5 Ngữ văn Vật lí Hóa học Toán Tin học SHL