Trường :

TKB có tác dụng từ: 23/08/2019


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Thị Ngọc Tú

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 111A10 - Chào cờ11A3 - Toán - - 11A10 - Toán -
Tiết 211A6 - Toán11A3 - Toán - - - -
Tiết 311A10 - Toán11A6 - Toán - - 11A3 - Toán -
Tiết 411A10 - Toán - 11A10 - Toán - 11A6 - Toán -
Tiết 511A3 - Toán - 11A10 - Toán - 11A6 - Toán11A10 - SHL
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 211A10 - Toán11A3 - Toán - - 11A10 - Toán -
Tiết 311A10 - Toán11A3 - Toán - - 11A10 - Toán -
Tiết 411A6 - Toán11A6 - Toán - - 11A3 - Toán -
Tiết 511A6 - Toán11A6 - Toán - - 11A3 - Toán -

Trang chủ | Danh sách lớp